Ready made společnosti

Ready made„Ready-made společnosti“ jsou předem zaregistrované české společnosti, které nikdy neobchodovaly a nikdy neměly daňové identifikační číslo.

Zájemce o založení nové společnosti musí obvykle čekat až dva týdny, než bude moci začít podnikat, ale s ready-made společností s ručením omezeným je možné začít téměř okamžitě.

Výhody ready-made společnosti:

 • žádná historie podnikání, žádné závazky či pohledávky;
 • plně splacený základní kapitál;
 • společnost je k dispozici do 24 hodin po prodeji;
 • je již zaregistrovaná v obchodním rejstříku;
 • čeká Vás jen jedna návštěva u notáře.

Služby rj companies zahrnují obvykle:

 • organizaci první valné hromady a volbu nových orgánů společnosti;
 • obstarání úředního ověření všech potřebných dokumentů nezbytných k zápisu do obchodního resjtříku, příp. ke vložení do sbírky listin;
 • obstarání výpisu z trestního a obchodního rejstříku, výpis      z katastru nemovitostí;
 • soudní poplatek za provedení změny v obchodním rejstříku.

 

Zakládání společností

Založení nové české společnosti je složitá a časově náročná činnost a bez potřebných zkušeností můžete strávit velké množství času a peněz komunikací s úřady a opravováním chyb, které mohou vyústit v další ztracený čas nebo přímo v odmítnutí Vaší žádost.

rj companies mohou založit novou českou společnost přesně podle Vašich požadavků, čímž se můžete vyhnout možným potížím, jako jsou například:

 • chyby v návrhu a další čas strávený jejich opravami;
 • právní nejasnosti;
 • složitá a problematická komunikace s úřady;
 • nebo dokonce odmítnutí Vašeho návrhu.

Vyhněte se všem těmto problémům a nechte si od rj companies založit českou společnost na míru dle Vašich požadavků v nejkratším možném čase.

Služby rj companies zahrnují:

 • zpracování všech dokumentů a formulářů;
 • nezbytné notářské služby;
 • nezbytné výpisy z obchodního a trestního rejstříku a z katastru nemovitostí;
 • a další služby (daňové poradenství, vedení účetnictví nových firem).

 

Společnost s ručením omezeným

rj companies Vám pomohou založit českou společnost s ručením omezeným (s.r.o.) se základním kapitálem 200.000,- Kč v nejkratším možném čase.

 

Akciová společnost

rj companies poskytuje komplexní služby spojené se založením české akciové společnosti (a.s.). Akciová společnost založená bez veřejné nabídky akcií musí mít základní kapitál alespoň ve výši 2.000.000,- Kč, k jejímu založení však postačí alespoň 30% z této částky.

 

Evropská společnost

rj companies Vám díky svému know-how pomohou založit i evropskou společnost, neboli Societas Europaea (SE). SE je akciová společnost založená v některém z členských států Evropské unie podle evropského práva. Jednou z výhod SE je možnost jednoduše přesunout sídlo společnosti do jiného členského státu EU, ať už z daňových nebo jiných důvodů. SE musí mít základní kapitál alespoň ve výši 120.000,- EUR.

 

Organizační složka zahraniční osoby

rj companies Vám pomohou založit českou organizační složku, která se zapisuje do obchodního rejstříku společně s obstaráním nezbytných živnostenských oprávnění k podnikání na území České republiky.

Aktuality

01.01.2018 | Změny v české daňové správě od 1. 1. 2013

ECOVIS ježek, advokátní kancelář k aktuálním změnám v daňové správě od 1. 1. 2013

01.01.2018 | Ručení příjemce zdanitelného plnění a stížnost Evropské komise na Českou republiku

ECOVIS ježek, advokátní kancelář k ručení příjemce zdanitelného plnění a stížnosti Evropské komisi na Českou republiku

rj data rooms rj rutland ježek

Tento web používá soubory cookies. Používáním tohoto webu souhlasíte s ukládáním a používáním souborů cookies. Více informací